top of page

Hos oss finner du stor kompetens inom fysioterapi

Välkommen till Fysiomedics!

 

Fysiomedics i Västerås är Västmanlands största fysioterapimottagning med en bred och specifik kompetens inom fysioterapi. 

 

Vi är specialiserade fysioterapeuter inom Ortopedisk Manuell Terapi, OMT, som handhar akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet hos personer i alla åldrar. Utöver OMT har vi flera olika inriktningar.

 

Omhändertagandet baseras utifrån en helhetssyn och ett personcentrerat arbetssätt avseende diagnosticerande, hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, rådgivande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Arbetet omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet. 

 

Vi har funnits sedan 1994 och har samarbetat med Region Västmanland med många olika avtal genom åren. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i rehabiliteringsteam och har en god samverkan med uppdragspartners inom primärvården och specialistvården. 2022 ändrades mottagningsnamnet Erikslunds Fysioterapi till Fysiomedics i samband med flytt till nya lokaler i centrala Västerås. 

 

Fysiomedics har sju fysioterapeuter med så kallad etablering, statliga avtal som tar emot patienter oavsett var man bor eller har sin familjeläkare. Vi har även en samverkan med vårdcentralen Läkargruppen där tre av våra fysioterapeuter enbart arbetar med patienter listade hos Läkargruppen. 

 

Det krävs ingen remiss för att komma till verksamheten. Besöket kostar 170 kronor och högkostnadsskyddet gäller. För barn/ungdomar och personer över 85 år är besöket kostnadsfritt.  

Vid det första besöket görs en grundlig undersökning och funktionsbedömning av dina besvär där vi försöker hitta orsaken till besvären för att behandla dessa. Tillsammans gör vi en individuell rehabiliteringsplan där resultatet av insatserna följs upp. 

 

Utifrån dina mål och förutsättningar skräddarsys åtgärder för att du ska få bästa möjliga resultat. 

 

 

Välkommen! 

Våra behandlingar

Ortopedisk Manuell Terapi, OMT

Idrottsmedicin

Långvariga smärttillstånd

Akupunktur

Reumatologisk rehabilitering 

Kvinnors hälsa

Yrsel och balansrubbningar

bottom of page