top of page
Bakgrund.jpg
Helena.png

Helena Åström

Leg. Fysioterapeut

Jag är leg sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1995 då jag tog min examen i Uppsala. Efter det har jag vidareutbildat mig inom ortopedisk manuell terapi (OMT) och har lång erfarenhet av att behandla besvär från rygg, nacke och andra leder.
Behandlingen anpassas utifrån dina förutsättningar, skador eller sjukdom och är oftast en kombination av manuell behandling och individuell träning/övningar.

Målet är att du som patient ska få hjälp med dina besvär, oavsett om de är akuta eller av mer långvarig karaktär och dessutom få verktyg att hantera och förebygga dina problem.

Vidareutbildning

Ortopedisk Manuell terapi steg 1-3 (OMT) motsvarande 75hp

Akupunktur
Idrottsmedicin - 7,5hp
Betendemedicn -15hp

Förskrivningsrätt TENS

Mailadress

helena@fysiomedics.se

bottom of page