top of page

Kursupplägg

Kursen ges som en längre sammanhållande kurs på 7 dagar för att bättre integrera de nya kunskaperna med kursdeltagarnas praktiska vardag. Steg 1 nedre motsvarar de gamla kursbeteckningarna E2 övre, R1/ R2 nedre . För detaljerad kursbeskrivning, se OMT-Sektionens hemsida: www.omtsweden.se . Kursen ges via en lärplattform så förutom fysiska träffar finns en del föreläsningar, studiemateriel samt inläsningsuppgifter via den.

Kursmål

Deltagarna skall efter genomgången kurs ha goda kunskaper i generell och specifik undersökningsteknik vid analys av funktionsproblem i bröstrygg, ländrygg, bäcken och nedre extremitet. Vidare skall deltagaren kunna utföra analys av smärta och smärtursprung samt känna till indikationer och kontraindikationer för manuell behandling samt att kunna använda kunskapen på ett evidensbaserat sätt i det dagliga arbetet. 

Efter fastställande av funktionsdiagnos skall deltagaren även kunna utföra adekvat manuell behandling samt kunna sammanställa lämpligt hemprogram i smärtlindrande och/eller funktions ökande syfte. 

Kursen innehåller föreläsningar omfattande funktionell anatomi, biomekanik, kliniska syndrom och smärttillstånd. Vidare behandlas differentialdiagnostik, samt de grundläggande principerna för undersöknings- och behandlingstekniker inom OMT. Demonstrationer och praktiska övningar sker i grupp om 10-12 kursdeltagare per lärare och omfattar generell och specifik undersökningsteknik för det neuro-muskulo-skelettala systemet. 

Vidare innefattas behandlingstekniker för specifik mobilisering och manipulation samt stabilitetsträning, behandling av smärttillstånd, muskeltöjningstekniker, hemprogram samt grupparbete kring patientfall. Mellan kursträffarna kommer deltagarna individuellt och/eller i grupp att få genomföra och förbereda olika fördjupningsuppgifter.

Information och anmälan

datum

plats

Antal deltagare

Kurskostnad

9-11 oktober, 24-25 oktober, 7-8 november 2024

 

Kurslokal vid Fysiomedics  , Norra Källgatan 16-18 i Västerås.

 

Begränsat till 12 deltagare. Anmälan är bindande. Deltagare registreras i anmälningsordning. 

11 600 kr exkl. moms, 14 500 kr inkl moms

Kontaktperson

Ingela Lundholm Tengvall

Fysiomedics

Norra Källgatan 18  

722 11 Västerås

021-185050/ 0703-175620

ingela@fysiomedics.se 

anmälningsformulär

bottom of page