top of page

academy

utbildning och kurser för dig!

Logotyp-min-2.png

Yrselkurs

I samarbete med OMT Sweden välkomnar Fysiomedics dig till 2-dagars yrselkurs med Daniel Pettersson.

Datum: 6-7 maj 2023.  

Adress: Norra Källgatan 18, 72211, Västerås

Platser: 24

Pris: 5990kr

Om kursen

Efter att du gått kursen ska du klara av att ta emot yrselpatienter som söker vård i primärvården. Du ska kunna ta en grundlig yrselanamnes och utifrån anamnesen välja lämpliga undersökningsmetoder. Du ska ha grundläggande kunskaper om det vestibulära balansystemet samt interaktionen till öga, muskel- och ledsystemet. Du ska kunna diagnostisera och behandla BPPV i posterior och laterala båggången samt ha kännedom om differentialdiagnoser och röda flaggor. Du ska insikter om diagnostik och behandling av PPPY samt känna till hur man ställer diagnosen cervikogen yrsel. Du ska även ha kunskap om vilka diagnoser du själv kan behandla och vilka som kräver vidare remittering för bedömning och behandling.

Daniel Pettersson

Daniel Pettersson är leg. fysioterapeut och grundare/ägare av kursföretaget Rehabkurser som utbildar vårdgivare och intresseorganisationer inom området yrsel och balansrubbningar. Han har sedan 2010 arbetat fördjupat inom området yrsel och balansrubbningar med diagnostik och behandling. Med bakgrund i primärvården gick han 2017 vidare för att arbeta heltid på öron-näsa-halskliniken US Linköping med yrsel och balansrubbningar. Han utbildar nu mer läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra professioner på öron-näsa-halskliniken och har ofta auskultationer från olika vårdgivare från hela Sverige. Han arbetar även kliniskt, tar kontinuerligt fram riktlinjer och medicinska pm och är en av få personer i Sverige som diagnostiserar och behandlar BPPV-patienter med TRV-stolen.

Image (5).638df8071c07b8_edited.png
bottom of page